Šta vam mediji kažu o ženama u BiH?

Centar za mlade “KVART” i portal “zamisli.ba” vas pozivaju da se prijavite na nagradni konkurs na temu “Šta vam mediji kažu o ženama u BiH?”.

“Davanje medijskog prostora ženama i ženskim glasovima na profesionalan način i u skladu s etikom medijskog izvještavanja, važno je zbog osiguranja da se ti isti ženski glasovi “čuju”.

Postoje primjeri neadekvatnog medijskog pristupa izvještavanju o ženama i ženskim tematikama, osobito kada su situacije nasilja gdje se fokus stavlja na “žrtvu” nasilja, a ne na nasilnika. Takvi pristupi senzacionalističkog izvještavanja, gotovo uvijek produbljuju nasilje i ohrabruju nasilnika da nastavi s nasilnim aktima. Svjedočimo da se nasilje usljed medijskog senzacionalističkog izvještavanja, nerijetko seli u “online svere” gde se produžava i naslanja na “govor mržnje” i/ili cyber nasilje. Žene nisu u adekvatnoj mjeri predstavljene u medijskom prostoru, zato je važno educirati medijske servise o plasiranju informacija o ženama, osobito o ženskim dostignućima,” kazala je nedavno Vildana Džekman, pravnica u Liniji za pomoć novinarima koja djeluje pri udruženju BH novinari, u intervijuu koji je dala za naš portal.

Koje je vaše mišljenje o ovoj temi? Na koji način su žene predstavljene u bosanskohercegovačkim medijima, šta je ono što bi trebalo mijenjati te zašto je važno na tu temu educirati kako novinarsku zajednicu tako i obične građane i građanke BiH? Koji su to problemi s kojima se žene svakodnevno susreću na poslu, na ulici, u porodici, u školi, kod ljekara, u javnom prevozu? Koliko o tim problemima možete čuti u bosanskohercegovačkim medijima? Jesu li i koliko vidljive žene iz marginalizovanih društvenih zajednica? Kada, zašto i i na koji način pričamo, slušamo i čitamo o ženama i njihovim problemima, uspjesima, pobjedama i izazovima?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne bi trebali biti duži od 2000 riječi. Uz tekst nam pošaljite prigodnu autorsku fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]. Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM.

Konkurs će biti otvoren do 15. oktobra 2021. godine do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn