Razvijena jedinstvena metodologija za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama

Udruženje građana „Psiholuminis“ je uspješno realizovao projekat „The War Child: Adressing Secondary Trauma in Prijedor“ u trajanju od 8 mjeseci i to u periodu od novembra 2019. do jula 2020 godine.

Projekat je imao za cilj  razvijenje metodologije za ublažavanje sekundarne traumatizacije među potomcima ratnih veterana i žrtava rata te da se ista pilotira u Prijedoru sa 10 mladih i članova njihovih porodica kako bi se ​​povećalo razumijevanje zajednice o značaju sekundarne traume kao potencijalnog pokretača radikalizacije u Prijedoru. U tu svrhu osmišljena je jedinstvena metodologija u radu sa mladim osobama koji su rođeni u BIH nakon 1995. godine, a čiji su roditelji na neki način bili učesnici ratnih dešavanja, koji u svojoj ličnoj istoriji kao posljedicu imaju neki oblik mentalnog poremećaja i disfunkcije, koji su migrirali ili su pretrpili gubitak bliskih članova porodice. Jedinstvena metodologija je osmišljena  od strane eksperata iz regiona mr Nadežda Savjak, Vladana Beare, prof dr Tatjane Stefanović-Stanojević, mr Edite Pajić i Nemanje Runića  koji u svom profesionalnom domenu  imaju velikog iskustva u radu  sa ratnim veteranima,  članovima njihovih porodica, traumom i ratnom traumom i svima onima koji su na neki način imali nepovoljne ratne doživljaje. Ona je osmišljena kroz četiri zasebna modula a realizovana je kroz 2 tematska kampa, individualni i porodični psihoterapijski rad te kroz 10 susreta koji su imali za cilj pričanje životnih priča svakog od učesnika projekta.

U projektu je učestvovalo 10 mladih osoba sa područja Prijedora koji rođeni nakon 1995 godine, a koji su kroz selekciju zadovoljili kriterijume postavljene metodologijim ( roditeljsko ratno traumatsko iskustvo, porodične migracije uslovljenje ratnim dešavanjima, gubici članova porodice).

Pored osmišljavanja jedinstvene metodologije te implementacije u radu sa mladim osobama, u proteklom periodu realizovana su i 2 predavanja za profesionalce iz domena psihosocijalne zaštite i zaštite mentalnog zdravlja a tiču se osposovljavanja u radu sa sekundarno traumatizovanim osobama. Predavanja su održali mr Nadežda Savjak, specijalista kliničke psihologije i Vladan Beara, psiholog i psihoterapeut.

Projekne aktivnosti su kreirane tako da mladim osobama promijene načine pogleda na svijet, da smanje netoleranciju i predrasude prema pripadnicima drugih etničkih grupa kao i da se osnaže uprkos nepovoljnim roditeljskim životnim iskustvima koji su na neki način oblikovali njihovu ličnost, što su rezultati i potvrdili. Takođe, jedinstvena metodologija je pomogla podizanju društvene a i profesionalne svijesti o važnosti rada sa sekundarno traumatizovanim osobama. Na osnovu toga, u realizaciji  je i izdavanje priručnika baziranog na izrađenoj metodologiji, koji je univerzalan što podrazumijeva da je primjenjiv bilo gdje u zemlji u regionu.

Potreba za nastavkom projektnih aktivnosti i primjena metodologije na širem prostoru Bosne i Hercegovine prepoznata je od strane profesionalaca koji su učestvovali na različitim aktivnostima projekta, te je u narednom periodu planiran nastavak aktivnosti koji bi uključio i druge gradove, te bi se radilo na primjeni metodologije i evaluaciji rezultata u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.

Facebook
Twitter
LinkedIn