Protestnom šetnjom u Prijedoru obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih obilježava se od 1950. godine na dan kada je dvije godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost…bez ikakvih razlika.

Aktivisti i aktivistice Centar za mlade „KVART“ i Udruženja Prijedorčanski Izvor iz Prijedora održali su  danas protestnu šetnju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj akcije je skretanje pažnje sve češće prakse kršenja ljudskih prava, a neke do poruka na protestu su bile „ Pravo građana/ki  ispred ličnih interesa polituiča/ki“, „Pravo na posao bez obzira na pol, seksualno, političko, stranačko opredjeljenje“, „ Imamo pravo na istinu, pravdu, jednakost i sigurnost“.

„Svakodnevno kršenje ljudskih prava je postala praksa koja mora prestati! Ljudi su svakodnevno izloženi diskriminaciji, nasilju, segregaciji i drugim oblicima marginalizacije kako od strane institucija i političara i političarki, tako i od strane drugih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Živimo u društvu gdje su ugrožena mnoga ljudska prava od onih osnovnih prava, kao što je pravo na život, slobodu i sigurnost, pa preko drugi socijalnih, ekonomskih i političkih prava.“ izjavio je Branko Ćulibrk, aktivista Centra za mlade KVART iz Prijedora.

Aktivistica Centra za mlade KVART Nikolija Matić je istakla da akcijom u javnom prostoru podizemo svijest građana o njihovim pravima.

„Današnja akcija ima za cilj  podizanje svijesti građana o njihovim pravima , jer borba za ljudska prava  treba da traje cijelu godinu.  Vrlo je nezahvalno izabrati samo par problema u moru problema sa kojim se današnje društvo nosi“.

„Bosna i Hercegovina, iako je potpisnica različitih konvencija čije prakse su obavezujuće, još uvijek pruža nejednak tretman svojim građanima i građankama. U zemlji cvjetaju kriminal i korupcija, osporeno je pravo na javno okupljanje, prijeti nam ekološka katastrofa, a praksa vladavine prava je na vrlo niskom nivou. Svakodnevno smo svjedoci ozbiljnih kršenja i uskraćivanja prava i sloboda različitim grupama ljudi od radnika i radnica, osobama sa invaliditetom, Romima i Romkinjama, osobama sa poteškoćama u razvoju, LGBTI osobama, ljudima u pokretu i mnogim drugim grupama koje su već dodatno marginalizovane i diskriminisane svojim položaj u društvu.

Današnji dan je primjer prakse kako bismo trebali postupati u mnogim slučajevima kada nam se uskraćuju naša prava, te je apel svim građanima i građanka da se bolje informišu o svojim pravima i da se istrajno i hrabro zauzimaju za sebe u svim situacijama u koje ih sistem i društvo stavljaju u nepovoljan društveni položaj.“ dodao je Ćulibrk.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn