Prijavite se na trening o izvještavanju o marginalizovanim zajednicama, ekstremizmu, ratnim zločinima i kulturi sjećanja

Centar za mlade “Kvart” iz Prijedora i portal zamisli.ba pozivaju mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da se prijave na trening o izvještavanju o marginalizovanim zajednicama,
ekstremizmu, ratnim zločinima i kulturi sjećanja.

Trening će se održati od petka 10. juna do nedjelje 12. juna 2022. godine u Mostaru. Na trening se mogu prijaviti mlade osobe iz Bosne i Hercegovine u dobi od 18 do 35 godina.

Predavačice na ovom treningu će biti dugogodišnje novinarke i altivistkinje za ljudska prava:

Hilma Unkić – diskriminacija.ba

Lejla Huremović – Bh. Povorka Ponosa, i

Nermina Kuloglija – BIRN BiH

Organizator će na osnovu prijave koja je dostupna na ovom linku odabrati deset učesnika i učesnica. Od odabranih učesnika i učesnica očekuje se aktivna participacija cijelo vrijeme trajanja treninga.

Organizator pokriva troškove prevoza, smještaja i hrane za sve učesnike i učesnice.

Rok za popunjavanje prijava je do 5. juna 2022. godine, do podne. Odabrani kandidati i kandidatkinje bit će obaviješteni o rezultatima selekcije 5. juna 2022. godine.

Trening se organizuje u sklopu projekta “Countering fake news through empowering citizens journalism”, a finansiran je od strane Civil Rights Defenders.

Facebook
Twitter
LinkedIn