Premijeru, na niske se grane palo!

Premijeru Elmedin Konakovic, na niske se grane palo. Obećavali se okrugli stolovi, javne rasprave, a praktikovalo se samo reklamno fejsbučenje, da bi se sad spalo na tužakanje i cmizdrenje po medijima, izazivala vas druga djeca po FB, sram bilo te stalne ‘protestante’ kojima ste i imena upamtili!

https://www.facebook.com/svjetlana.nedimovic/videos/1847941488752704/

Cccc, a sportski duh, zar se tako živci gube?! Kamo ona raskošna elokvencija, onaj nadmoćni stav, ona razmahanost, malo se zgužvano i nervozno – il’ je smog, il’ je mandat il je Fjsbuk, jama kleta?

Nego, šalu i Vaše mahalanje na stranu, da ja vidim malo šta stoji iza nepune dvije godine Vaše Velestručnosti i Velekompetentnosti:

1. VODA: sve manje vode, sve više nenaplaćenih koncesija privatnicima, budžetska izdvajanja – svedena na nulu. Vi stručno niste uspjeli ni izračunati koliko vam treba da se to dovede u red. Ali su sve ubrzanije pripreme za javno-privatno partnerstvo kojim ćete javno dobro predati jaranskim privatnicima da harče. Do tada, para ima samo za prioritet – vodovod bogatima, da ne moraju piti u apartmanima bjelašničkim otpadne vode svog metabolizma, da prostite, kao što mi ovamo dole njihove pijemo. (Dobiće i skijalište, Arktik se topi ali mora da ima snijega za tranzicijske snađenike Kantona Sarajevo…)

2. ZRAK: u ekspozeu ni riječi o zagađenju; prošle godine niste ni vidjeli zagađenja. Ove godine ste ga u neka doba ugledali i mrljavite se s mjerama, sve kompetentno, ali tako da ne taknete u svete privatne kotlovnice na ugalj i druge pogani. Narod ste vi i vaši gurnuli u siromaštvo pa sad sebi ne možete doći što se loži, a ne koristi plin ili struja.

3. ZDRAVSTVO: malo se najavilo spajanje bolnica (ima stenogram da vam osvježi pamćenje), malo se istom prilikom skupštinarima petljala statistika o (ne)popunjenosti, pa se onda malo lagalo da se spajanje nikad nije ni spomenulo; sad se prešlo na taktiku zatvaranja cijelih zavoda – što ne ubije zrak i ne potruje voda, dokrajčiće čekanje na pregled i lijekovi SDA-ovih omiljenih farmaceutskih kuća. A privatnici će se konačno i tu nakačiti na sredstva iz javnih fondova.

4. ŠKOLE: od svega što se mogli uraditi za školstvo, a sve u duhu vaše omiljene finske ‘civilizacije’, vama je najbitnije da na njemu uštedite. A nisu ni lokacije škola loš ulov…

5. GRAS: preuzeli ste na sebe da kompetentno krunišete dugogodišnje napore SDA i pripadajuće im prijateljske ‘opozicije’ na gušenju javnog prevoza i ugurivanju privatnika u tu šemu, sa sve smrdljivim autobusima a da im niste propisali čak ni obavezna vozila na čisto gorivo – kompetentno virnite u vlastiti Akcioni plan, ima tamo i ta mjera.

6. PROSTORNI PLAN: nastavljate tradiciju kompetentnih kadrova SDA – neka cvjeta tisuću stambeno-poslovnih kompleksa, ništa klizište pod tranzitom, ništa vodozaštitna zona, ništa koridori za provjetravanje kotline. Samo nek se gradi i nek imaju bogati u čemu konkretnom da čuvaju parice.

7. POLICIJA: bila najbolja na svijetu do augusta. Tad ste bili zaslužni za njene uspjehe. Onda se ukvarila. Onda više niste bili nadležni. Pa se onda u tri sedmice popravila. Pa ste sad opet vi zaslužni što se popravila. Možda da ih nagradite kupovinom maskica, da ne crkavaju na ovom smogu?

E moj premijeru, svojom se vi stručnošću pozabavite. Hem ste poslovično nenadležni – hem ste kompetentni samo za imaginativno prepakivanje stvarnosti, koje produkuje u pravilu nešto što umni jedan pisac onomad nazva lažama i paralažama. (Ne znate ga vi, to su ovi nepodobni staromodni pisci, ko još te leševe čita…)

Svjetlana Nedimović je aktivistkinja koja djeluje pri sarajevskoj grupi aktivista Jedan grad, jedna borba.

Facebook
Twitter
LinkedIn