Poziv za mlade za učešće u projektu „Sekundarna traumatizacija – posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti“

Udruženje građana „Psiholuminis“ provodi pilot projekat pod nazivom „Sekundarna traumatizacija – posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti“ koji je jedinstven na ovim prostorima, jer se na jedan sistemski način bavi pitanjima sekundarne traumatizacije, transgeneracijskim prenosom predrasuda, međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti na mlađe generacije koje nisu u svom iskustvu imale ratna dešavanja.

Pozivamo vas da se uključite u  ovaj projekat i postanete dio začetka  jedne promjene po pitanju gore spomenutih fenomena kako na ličnom tako i društvenom nivou.

Program obuhvata dva kampa, koji će biti će biti organizovani 20 – 23. februara i u periodu od 24 – 26. aprila, te radionice koje će se odvijati jedanput sedmično tokom  marta i početkom aprila.

Na radionice se mogu prijaviti mladi ljudi dobne granice 16 do 25 godina sa područja Prijedora koji u svojoj porodičnoj istoriji imaju iskustva ratne traume kao što su gubitak članova porodice, migracije zbog ratnih dešavanja, ratna zarobljeništva i dr.

Rok za prijavu ističe 14. februara 2020. godine u ponoć. Selekcija kandidata biće završena 17. februara, izborom onih koji pokažu najveće interesovanje i motivaciju, i obavežu se na aktivno učešće. O konačnim rezultatima biće obavješteni samo oni koji budu izabrani za učešće u programu.

Troškove putovanja, smještaja i ishrane snose organizatori.

Prijava se vrši popunjavanjem upitnika koji se nalazi ovdje.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem email adrese: [email protected].

 

Facebook
Twitter
LinkedIn