Pet lakih koraka za smanjenje zagađenja zraka

Ne postoji lak odgovor (naročito ne instant rješenje) na pitanje kako riješiti naš problem zagađenja zraka. Ipak, imati plan nije toliko loša ideja, uprkos popularnom mišljenju kako treba sačekati proljeće da bismo prodisali. Iako nismo jako dobri u planiranju i provođenju planova, umjesto da se šalim ili kukam, dat ću svoj prijedlog – sada i odmah.

Mjere za poboljšanje kvaliteta zraka za Kanton Sarajevo 2017. – 2020.:

  1. Zabraniti upotrebu uglja i lož-ulja bilo kojeg tipa u Kantonu Sarajevo. Ukoliko možete imati patrole za provjeru sprovođenja sistema par-nepar, možete imati i patrole koje sprečavaju upotrebu uglja lošeg kvaliteta. Dosta više banovićkog uglja!
  2. Ugalj bi trebalo zamijeniti (da dijelom to bude subvencionirano)  visokokaloričnim drvenim peletom, i naravno sistemom grijanja koji ide s tim. Ponovo, i jedno i drugo su domaći proizvodi, te bi veća upotrebala dovela i do kreiranja radnih mjesta. Bio masa, peleti, se koristi u Sloveniji, Francuskoj i baltičkim državama kako bi se ugrijali cijeli stambeni kvartovi.
  3. Subvencionirati sveobuhvatni, obiman akcioni plan za sva domaćinstva i nove standarde ugradnje izolacije. Uvesti minimalnih 15 centimetara krovne izolacije. Sve kuće su crne rupe za energiju. Izolacija od ovčijeg krzna (tvornica otvorena nedavno u BiH) je ekološki prihvatljiva i efikasna. Također, riječ je o domaćem proizvodu  čija bi masovna upotreba dovela do kreiranja novih radnih mjesta.
  4. EU je željela da se riješi svojih starih vozila i zavrnuli su ruku našim lokalnim političarima da promijene uvozne zakone za stara vozila. Euro 1 i 2 vozila bi trebala biti na crnim listama za uvoz i razuman zakon kojim bi ova vozila bila uklonjena sa naših ulica bi treba biti donešen u narednim godinama. Tehnički pregled bi trebao biti provođen strožije – bez cenera za Ahmu koji će zatvoriti oči ako vozilo ne prođe na testu.
  5. Na kraju, ali ne posljednja mjera, nešto što će neke možda šokirati. Ali, šta mislite da nam prorade željeznice koje bi dovele stotine, ako ne hiljade putnika iz raznih dijelova? Zamislite da iz Pazarića, Tarčina, Hadžića, Ilijaša, Visokog, Zenica vozi šet vozova dnevno, na vrijeme, tako da ljudi mogu da putuju na posao. Smanjite saobraćaj. Smanjite zagađenje. Spasite željeznice od totalnog kolapsa. Luda ideja, zar ne? Ustvari, ponašati se kao neki europski glavni grad koji ima funkcionalne vozove i nije tako loša ideja. Radilo je u vrijeme Tita.

Još puno mjera je moguće poduzeti kako bi se efikasno borili protiv opasnog nivoa zagađenja zraka u Sarajevu i ne pretvaram se da imam sve odgovore… ali mislim da nam trebaju izvodiva rješenja i to ODMAH. Očigledno, naše vlasti ih nemaju.

Tim Clancy  je eco aktivist iz Sarajeva. 

Facebook
Twitter
LinkedIn