Oštra osuda zabrane kretanja osoba u pokretu u Unsko – sanskom kantonu

Upućujemo oštar apel vlastima Unsko-sanskog kantona (USK), Vladi Bosne i Hercegovine i Ministarsvu sigurnosti Bosne i Hercegovine vezano za sastanak Operativne grupe za koordiniranje nadzora nad migrantskom krizom na području USK koji je održan 19. avgusta 2020. godine. Napominjemo da ovom prilikom doneseni zaključci i odluke narušavaju osnovna ljudska prava osoba u pokretu, te tražimo od nadležnih da iste ukinu.

Ističući u prvi plan javno zdravlje i sigurnost građana USK, te proteste građana usmjerenih protiv osoba u pokretu, Operativna grupa je podržala odluku Kriznog štaba Ministarstava zdravstva  iz marta 2020, te donijela niz mjera koje su u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, temeljnim standardima za zaštitu ljudskih prava, te postojećom zakonskom legislativom u BiH koja se bavi pitanjima osoba u pokretu.

Zabranom ulaska osobama u pokretu na područje USK, zabranom prevoza osoba u pokretu svim prevoznim sredstvima, tj. onemogućavanjem njihovog slobodnog kretanja, zabranom kretanja i okupljana osoba u pokretu na javnim površinama onemogućava se sloboda kretanja što je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, član 5[1], Ustavom Bosne i Hercegovine, Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, članom 8. Zakona o strancima i članom 10. Zakona o azilu.

Ove odluke su također u suprotnosti sa članom 3. Zakona o strancima koji jasno definira državnu nadležnost i organe koji su nosioci poslova kada su u pitanju stranci koji ni u jednom slučaju u poslovima sa strancima ne prenosi nadležnost sa državnog nivoa na lokalne nivoe vlasti.

Potpuno odsustvo koordinacije državnog i entitetskih nivoa, neblagovremen odgovor na izazove koje je sa sobom donijela tzv.”migrantska kriza”, a vezano za adekvatno zbrinjavanje i zaštitu osoba u pokretu na teritoriji BiH dovelo je do toga da USK već tri godine sam rješava dio problema koji se tiču osoba u pokretu. Napominjemo da težina izazova sa kojima se vlasti i građani u USK suočavaju kad je u pitanju broj osoba u pokretu ne smije biti izgovor za donošenje protuzakonskih i diskriminatornih mjera.

Progoni, nasilje i govor mržnje protiv osoba u pokretu samo može pogoršati postojeću situaciju, a neadekvatna briga o njihovom zdravlju otvoriti nova potencijalna žarišta infekcije. Stoga apelujemo na vlasti da obezbijede dostojanstven tretman svim osobama koje spadaju u ranjive kategorije, a naročito onima koji su u pokretu zbog rata, političke ili ekonomske situacije u njihovim zemljama.

[1] Prema čl. 5. EK, svako ograničenje slobode kretanja mora biti u skladu s materijalnim i procesnim pravilima nacionalnog prava države koja izriče takvu mjeru ili međunarodnog prava kada je to prikladno.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje:

Asocijacija za demokratske inicijative
Centar za mlade KVART
Civil Rights Defenders
Fondacija CURE
Mreža za izgradnju mira
Sarajevski otvoreni centar
Tuzlanski otvoreni centar

Facebook
Twitter
LinkedIn