Oprez, snima se

Sve se manje pažnje pridaje  činjenici da su kamere uperene na skoro svakom pedlju javnog prostora. Masovni video nadzor postaje svakodnevnica. Sve je veći trend ovog invazivnog djelovanja aparata prisile, koji u svoj red i rad, uz velikodušnu podršku vlasti i našeg novca i kroz saradnju sa privatnim agencijama, relizira projekte nadziranja u javnom prostoru, kako bismo se, navodno, osjećali sigurnije i komotnije.

Općina Stari Grad nedavno je finansirala uvođenje videonadzora kako bi se, kako navode, stepen sigurnosti imovine i građana podigao na viši nivo. 140 kamera je  uvezano sa Prvom policijskom upravom Staru grad gdje se vrši 24satni nadzor, navodi se na službenoj stranici ove lokalne uprave. Užu jezgru pokrivaju 24 kamere koje su u prethodnom periodu servisirane i sistem podignut na vrhunski nivo s obzirom da videonadzorna oprema ima brojne analitičke funkcije, mogućnost pregleda arhive, slika, snimaka… Snimak sa kamera pohranjuje se na server smješten u prostorijama Prve policijske uprave, a prenosi se bežičnim putem. Nadzor nad videosistemom ima Prva policijska uprava, ali je instaliranje opreme i održavanje sistema u potpunosti finansirala Općina Stari Grad kako bi se sigurnost građana, ali i turista podigla na viši nivo, navodi se na stranici Općine stari grad.

Iz objave na zvaničnoj stranici Općine Stari grad nije jasno da li je za potrebe uvođenja jednog ovakvog invazivnog sistema nadzora održana javna rasprava niti na koji način je i da li je uopće javnost upoznata sa konkretnim detaljima u vezi načina funkcionisanja sistema video nadzora koji je uveden na teritoriji ove lokalne zajednice, niti se navodi da li je rađena bilo kakva procjena rizika za prava i slobode lica čija se privatnost na ovaj način potencijalno ugrožava.

Cilj je, kako se navodi, da se sistemom videonadzora poboljša operativni rad policije, ali i djeluje preventivno na one koji su skloni nezakonitim aktivnostima s porukom da takve aktivnosti neće biti neprimijećene.

Nije objašnjena ni uzročno-posljedična veza između uvođenja sistema masovnog nadzora i smanjenja stope kriminaliteta,  niti se navode bilo kakva domaća, regionalna niti svjetska istraživanja koja bi potrkrijepila ove navode. Nadalje,u zvaničnom obraćanju za medije, predstavnici uprave policije nisu spomenuli ni zvaničnu statistiku koja se odnosi na broj, kategorizaciju počinjenih krivičnih djela na teritoriji ove općine, kao ni štetu koja je pričinjena imovini općine, a koja se, kako navode, želi i treba zaštiti masovnim nadziranjem individua.

Zakon o zaštiti ličnih podataka definira snimke pohranjene putem video nadzora na određenom prostoru na osnovu kojih se može identifikovati nosilac podataka kao zbirku ličnih podataka. Dalje se navodi da je kontrolor, u ovom slučaju uprava policije Stari grad, koji vrši video nadzor , dužan  da donese odluku koja će sadržavati pravila obrade s ciljem poštovanja prava na zaštitu privatnosti i ličnog života nosioca podataka.Ova odluka  kao ni pravilnik nisu dostupni na zvaničnoj stranici MUP-a niti na zvaničnoj stranici ove lokalne uprave, a uvođenje video nadzora nije  detaljno obrazloženo  na način da su se široj javnosti sveobuhvatno objasnile predviđene radnje obrade, opis mjera koje se namjeravaju preduzeti u odnosu na potencijalno postojanje rizika za slobode I prava građana kao ni kadrovske mjere u cilju zaštite podatka o ličnosti i obezbjeđivanja dokaza o poštovanju odredbi ovog zakona, uzimajući u obzir prava i legitimne interese lica na koje se podaci odnose.

U svojoj izjavi načelnik navodi da su oni preuzeli proaktivan angažman, iako ova vrsta aktivnosti nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Uvođenjem sofisticiranih tehnologija za nadzor u javnom prostoru omogućava se otkrivanje identiteta fizičkih lica na neposredan način, bez njihove saglasnosti. Video nadzor omogućava otkrivanje fizičkih karakteristika pojedinaca bez saglasnosti nosioca tih podataka, problematično je što nije uopće obrazložena metodologija koja se odnosi na  obradu zbirke ličnih podataka koji se skupljaju na ovaj način. Niko od građana koji se se zatekne na teritoriji Starog grada u dijelovima koji pokrivaju kamere nije dao svoj pristanak da se njihovi lični podaci skupljaju i obrađuju na ovaj način, niti je ispod kamera postavljena oznaka da je prostor pod video nadzorom.

Veliki brat nas svakako posmatra.

Facebook
Twitter
LinkedIn