Krajnje je vrijeme da Federacija BiH reguliše kažnjavanje govora mržnje

Sarajevo, 23.10.2019. – Nakon odbijanja Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje, delegata Damira Marjanović u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, uz obrazloženje da se “normiranjem govora mržnje kao krivičnog djela samo na nivou Federacije ne bi mogao biti očekivan puni efekat u suzbijanju govora mržnje, članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje napominju da je u Republici Srpskoj govor mržnje regulisan usvajanjem Krivičnog zakonika 2017. godine. Članice Koalicije pozivaju Vladu i  Parlament Federacije da u 2019. godini napokon usvoje izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima će govor mržnje regulisati na način kako je već 2017. godine učinjeno u Republici Srpskoj. Navedene izmjene neophodne su ne samo u smislu regulacije govora mržnje u Federaciji BiH, nego i zbog harmonizacije krivičnih zakona na teritoriju BiH.

Neophodne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima bi se adekvatno regulisao i sankcionisao govor mržnje, treba da se usvoje na način kako je to učinjeno u Republici Srpskoj te da se postojeće odredbe koje su, nažalost, ograničene isključivo na zabranu izazivanja mržnje i podsticanja na nasilje na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, pošire na način kako bi javno izazivanje i poticanje na nasilje i mržnje bilo zabranjeno na osnovu: „nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola, seksualne orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili kakvih drugih osobina“.

Napominjemo da govor mržnje na bilo kojoj osnovi, ukoliko nije regulisan krivičnim zakonom i ukoliko nema određene sankcije, potiče na počinjenje težih krivičnih djela koja, kao rezultat, mogu imati daleko teže posljedice po žrtve.

Nadamo se da će predstavnici Federalnog ministarstva pravde, delegati_kinje Doma naroda i zastupnici_ce Predstavničkog doma Vlade FBiH uvidjeti neophodnost regulisanja govora mržnje isključivo kroz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH i adekvatne krivično pravne regulacije navedenih krivičnih djela, čime bi Federacija BiH postala administrativna jedinica koja sankcionira poticanje na mržnju, govor mržnje i nasilje i prema pripadnicima/ama marginaliziranih društvenih grupa u BiH.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oformljena je početkom 2013. radi zagovaranja za poboljšanje zakonodavnog okvira, čija je svrha suzbijanje i sankcionisanje slučajeva govora i zločina iz mržnje. Koalicija se, pored adekvatne regulacije, zalaže i za implementaciju već postojećih zakona kojima su ova pitanja djelomično ili u potpunosti regulisana (krivični zakoni Brčko Distrikta, FBiH i RS, Zakon o zabrani diskriminacije BiH), te aktivno radi na podizanju svijesti javnosti o tome šta je zločin i govor iz mržnje, o njihovim ozbiljnim i štetnim posljedicama po bh. društvo.

Koalicija okuplja dvanaest nevladinih organizacija koje su već godinama aktivne u promicanju i zaštiti ljudskih prava:  Asocijacija za demokratske inicijative (Sarajevo), Centar za mlade KVART (Prijedor), Civil Rights Defenders (Ured Sarajevo), Fondacija CURE (Sarajevo), Fondacija Mediacentar Sarajevo (Sarajevo), Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Otaharin (Bijeljina), Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA) iz Sarajeva, Sarajevski otvoreni centar (Sarajevo) Udruženje BH novinari (Sarajevo), Tuzlanski otvoreni centar (Tuzla) i Vijeće za štampu i online medija u BiH (Sarajevo).

Facebook
Twitter
LinkedIn