Koalicija protiv zločina iz mržnje i govora mržnje osuđuje loš i nedostojan tretman izbjeglica i migranata

 

Koalicija protiv zločina iz mržnje i govora mržnje oštro osuđuje loš i nedostojan tretman izbjeglica i migranata u Bihaću, te zahtijeva da se istraže i sankcionišu navodi upotrebe sile nad migrantima i izbjeglicama, kao i da se istima smjesta dozvoli sloboda kretanja unutar BiH, zagarantovana Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. Uz to zahtijevamo obezbjeđivanje adekvatnih uslova za sve migrante i izbjeglice, te hitni prestanak smještanja ljudi, naročito maloljetnika, na lokalitet Vučjak.

Praksa koju MUP Unsko-sanskog kantona praktikuje, a o kojima izvještavaju izbjeglice, migranti i dobrotvorni radnici, zasniva se na lišavanju slobode kretanja i, prema navodima izbjeglica i migranata, prislinim premještanjima na neuslovnu lokaciju Vučjak, sprječavanju kretanja ljudi iz jednog kantona u drugi pojačanim policijskim kontrolama, te prijavljenim „deportacijama“ iz kantona je protiv-ustavna praksa. Do danas nije objavljena pisana odluka Vlade Federacije BiH koja bi mogla autorizirati takvu praksu. Pravo na slobodu kretanja migranata i izbjeglica na teritoriji BiH osigurano je Zakonom o azilu Bosne i Hercegovine kao i Konvencijom o statusu izbjeglica iz 1951. godine.

Uz to, UN je svojim izjavama lokalitet Vučjak ocijenio kao mjesto neadekvatno za život. Toksična isparavanja, blizina minskog polja, kao i nepostojanje osnovnih uslova za život, ovaj prostor čine nepogodnim za smještaj ljudi, a naročito za smještaj maloljetnika. Protivno savjetima dobrotvornih radnika i volji međunarodne zajednice, vlasti Unsko-sanskog Kantona su na taj lokalitet izmještavale muškarce identifikovane kao samce, među kojima je bilo i maloljetnika. Tokom izmještavanja primjećeni su i prijavljeni slučajevi fizičkog nasilja, premlaćivanja i drugih oblika nehumanog i degradirajućeg tretmana. Tom prilikom prisilno je premješteno više maloljetnika bez starateljstva, koji se nalaze u stanju posebne ranjivosti.

Ovim putem napominjemo da sve osobe koje se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju pravo na slobodu kretanja unutar teritorije iste, osim ako postoji dokaz da su prekršile krivične zakone koji im mogu ograničiti slobodu kretanja. Uz to, Bosna i Hercegovina je potpisnica međunarodnih konvencija o zabrani torture, te je i prema njima, ali i prema vlastitom krivičnom zakonodavstvu, obavezna da obezbjedi dostojanstven tretman svim osobama koje se nalaze na njenoj teritoriji, te spriječi i procesuira svako nasilje nad izbjeglicama i migrantima, naročito nasilje počinjeno od strane službenih osoba.

 

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Asocijacija za demokratske inicijative

Centar za analizu medija i politike
Centar za mlade KVART
Civil Rights Defenders
Fondacija CURE
Fondacija Mediacentar Sarajevo
Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Otaharin
Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)
Sarajevski otvoreni centar
Udruženje BH novinari
Vijeće za štampu BiH

Tuzlanski otvoreni centar

Facebook
Twitter
LinkedIn