Javni poziv za umjetnike-putnike za učešće u projektu Kreativ Evrope “Some Call Us Balkans”

Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto (UNSA Geto) objavljuje javni poziv za umjetnike-putnike u sklopu projekta kulture i saradnje “Some Call Us Balkans” (SCUB). 

Projekat kulture i saradnje SCUB, u sklopu kojeg su glavni partneri UNSA Geto i DKC Incel, je program finansiran od strane Kreativne Evrope i baziran je na umjetničko istraživanje, ali i zajednice koje istražuju i pokreću trenutke kolektivne produkcije znanja, mašte, istraživanja i multimedijalnih predstavljanja. Propituje i izaziva mitove i pogrešna shvatanja Balkana kao “one tamo druge u Evropi”. Ovaj projekat je organizovan od strane međunarodnog kolektiva koji se sastoji od partnera iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke, Italije i Njemačke.

Povodom predstojećeg programa, koji je baziran na umjetničkom istraživanju koji se gradio u toku ovog projekta, SCUB zajednica je u potrazi za 8 umjetnika/ca-putnika , po jedan iz svake zemlje projektnih partnera (Srbija, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Albanija, Grčka, Italija i Njemačka) koji bi formirali kolektiv i radili zajedno, obavezali se na vremenski okvir programa projekta i planiranih aktivnosti.

UNSA Geto i DKC Incel, sa sjedištem u Banjaluci, potražuju jednog (1) umjetnika ili umjetnicu iz Bosne i Hercegovine koji/koja bi htio/la da učestvuje u jednomjesečnoj umjetničkoj rezidenciji u Banjaluci, “The Ground Tour Journey” kroz Balkan i u završnoj izložbi projekta u Prištini.

Svi zainteresovani umjetnici trebalo bi da su društveno angažovani i da su zainteresovani za projekte vezane za ekološku svijest građana.

Nakon procesa selekcije i objavljivanja izabranih umjetnika iz svake od zemalja učesnica u toku februara 2022. godine, program se nastavlja sa jednomjesečnom rezidencijom u Društveno-kulturnom Centru Incel (DKC Incel) u Banjaluci, u maju mjesecu 2022. godine, gdje će izabrani umjetnici kolektivno stvarati i razvijati i kolektivne i individualne umjetničke radove i prakse u sklopu Mobile Forum i Ground Tour Journey projektnih aktivnosti, a sve uz pomoć eksperata, kustosa u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Nakon pomenute rezidencije, umjetnici će izvesti odnosno isproducirati Mobile Forum u javnim prostorima na izabranim lokacijama od strane partnerskih organizacija, uključujući i lokalne zajednice u sami proces i formirajući zajedno sa njima sledujući Ground Tour Journey, u vidu participativnog formata, u trajanju od jednog mjeseca između septembra i oktobra 2022. godine. Ovo je zamišljeno kao putujući teatarski uradak sa izabranim umjetnicima-putnicima, sa uključenjem lokalne zajednice i lokalnih aktera koji će biti uključeni kao protagonisti. Mobile Forum je zamišljen kao javna umjetnička instalacija gdje se umjetničke prakse i alati upotrebljavaju kao okidači za međugranični dijalog, razmjenu edukacije i zajedništvo te priliku za umrežavanje i edukaciju širom nekoliko geografskih područija i naroda. Začet kao otvoreni prostor u vidu javne tribine, gdje nove društveno-kulturne dimenzije mogu da se rode, Mobile Forum ima za cilj da dokumentuje i na vidljivosti grass roots praksama, dok povezuje lokalne kulturne radnike i zajednice sa umjetnicima i projektnim partnerima.

Ground Tour Journey će završiti na Biennale of Western Balkans (BoWB) u Ioannina (Grčka) u oktobru 2022. Nakon svega navedenog, umjetnici će imati priliku između novembra 2022. i marta 2023., uz mentorstvo, da retrospektivno isproduciraju njihove individualne radove, kako bi ih također predstavili na završnoj izložbi u Prištini, u partnerskom prostoru Termokiss Community Center.

Cilj projekta je da inicira seriju aktivnosti koje će rezultirati zajedničkim stvaralaštvom Mobile Forum-a, nudeći prostor za međunarodne susrete i mašte koja prelaze državne granice i nacionalizme na Balkanu, kroz cijelu Evropu.

SCUB zajednica se sastoji od organizacija CSE&Co., UNSA Geto, Tačka Komunikacije, Biennale of Western Balkans, Sociopatch – platform for civic engagement, Tulla Culture Center, ZK/U Berlin, Termokiss Social Center, and The Ground Tour project, koje sarađuju uz podršku Evropske Unije (Creative Europe, Western Balkans 2021-23).

Javni poziv je otvoren do 15.01.2022. godine.

Prijavni obrazac je na linku ispod.

Open Call [Bosnia and Herzegovina] (google.com)

Više o projektu na Some Call Us Balkans – Cultural cooperation project.

Facebook
Twitter
LinkedIn