zamisli.ba@gmail.com

Redakcija
Centar za mlade “KVART”
Zanatska 13. 79 101 Prijedor
T/F: +387 (0) 52 96 11 18
E-mail: kvartprijedor@gmail.com

Redakcijski kolegijum
Nidžara Ahmetašević
Branko Ćulibrk
Goran Zorić
Zorana Dabić
Dražana Lepir